Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sołectwo Wrzącazasięg - wieś Wrząca

W 1995 r. Wrząca uzyskała status wsi sołeckiej; przedtem podlegała pobliskiemu Stobnu. Mieszka w niej ok. 200 osób. Ludność jest napływowa. Najstarsi  mieszkańcy osiedlili się we wsi tuż po II Wojnie Światowej, a przyjechali jako repatrianci z Kielecczyzny, Kujaw i z Bieszczad.

 

Wieś ma zwartą zabudowę. Większość budynków mieszkalnych usytuowanych jest w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą w kierunku Łomnicy. Wrząca ma dobra infrastrukturę, są tu wodociągi, kanalizacja i wiejska oczyszczalnia ścieków (zabudowana w 1999 roku).

 

Wieś jest atrakcyjnie położona, zarówno komunikacyjnie (przy trasie Trzcianka – Piła), jak też krajobrazowo: niedaleko stąd do Noteci, a od strony północno-zachodniej do malowniczo płynącej głębokimi  wąwozami i wzdłuż lasów strugi Łomnicy, która zasila w wody pobliskie stawy rybne.

 

Niedaleko wsi znajduje się duży zakład należący do Henkel Polska S.A. Zakład rozpoczął produkcję w 1996 roku od podstawowych wyrobów. Dzisiaj wytwarza ponad 130 różnych produktów chemii budowlanej. Obecnie pracuje w nim 120 osób, najwięcej pracowników pochodzi z Trzcianki, Stobna, Wrzącej i Białej. Zakład wspiera także miejscowe społeczności. Najwięcej udziela pomocy produkowanymi przez siebie wyrobami, ale jest także fundatorem wielofunkcyjnego boiska sportowego z nowoczesną nawierzchnią dla Domu Dziecka w Trzciance.

 

We Wrzącej jest również prywatna ferma tuczu i gospodarstwo rybackie. Do 1994 roku działał we wsi zakład PGR, podległy Kombinatowi w Trzciance. Powstał on w latach pięćdziesiątych  ubiegłego wieku i po ponad czterdziestoletnim istnieniu został zlikwidowany. W  swym najlepszym okresie (lata siedemdziesiąte) posiadał dużą hodowlę (ok. 600 sztuk) bydła.

 

Od kilku lat w okolicach Wrzącej, na łąkach nadnoteckich, znajdują się plantacje wierzby energetycznej.

 

Wieś pięknieje z dnia na dzień. Działa tu oświetlenie uliczne, są nowe chodniki, dobrze reprezentuje się przystanek autobusowy. W centrum wsi zobaczyć można także kapliczkę.

 

W okolicy Wrzącej archeolodzy odkryli ślady dawnego osadnictwa, z okresu kultury pomorskiej i łużyckiej oraz górnego mezolitu i neolitu, sprzed kilku tysięcy lat.