Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sołectwo Stobnozasięg - wieś Stobno

Stobno jest położone w połowie drogi między Trzcianką a Piłą. Dwa kilometry na północ od wsi znajduje się stacja kolejowa. Pierwsze pociągi zatrzymały się tu w 1851 roku.

 

Wieś ma bogatą historię. W jej rejonie już w okresie międzywojennym archeolodzy znaleźli ślady obecności  człowieka – kurhan oraz duży krzemień ze śladami obróbki – z czasów neolitu (4 tys. lat p.n.e.). Natomiast z okresu kultury łużyckiej i pomorskiej (1300-1100 lat p.n.e.) odkryto ciałopalne cmentarzysko.

 

Noteć oddzielająca państwo Polan od Pomorza oraz ekspansja Piastów w kierunku północno-zachodnim stwarzała warunki do zakładania grodów obronnych. Przypuszcza się, iż w średniowieczu w rejonie Stobna mogła znajdować się osada. Jednak pierwsza wzmianka o sołectwie pochodzi z 1814 roku, a o wsi z 1509 roku. Pod koniec XVI wieku Stobno było ponownie lokowane, a przywilej ten ustanowił starosta Stanisław Górka. W 1564 r. we wsi mieszkało 6 kmieci mających po trzy łany. Był także folwark oraz kuźnia. O mieszkańcach Stobna wspomina się również w 1661 roku. Sześciu chłopów płaciło wówczas po 6 florenów i 12 groszy czynszu i oddawali oni właścicielowi wsi, zamiast kur i jajek, dodatkowo 12 groszy. Z kolei, w 1692 r., we wsi mieszkało czterech budników, czyli chłopskich rzemieślników, wyrabiających artykuły z drewna, funkcjonował także na strudze folusz.

 

W wieku XIX, wraz z intensywną kolonizacją, w Stobnie dominowała ludność  niemiecka. W końcu XIX wieku wieś została znacznie rozbudowana. Wiele murowanych domów z tamtego okresu istnieje do dnia dzisiejszego. Stobno liczyło w tamtym okresie 768 mieszkańców.

 

W 1927 roku staraniem prałata Kallera zbudowany został kościół. Od tego czasu we wsi były dwa obiekty sakralne, z których jeden – protestancki w latach 50. XX wieku został rozebrany, a część jego wyposażenia m.in. organy i ławki przeniesiono do kościoła w Ługach Ujskich.

 

Po 1945 r., w wyniku powojennych akcji przesiedleńczych, wieś zaludniona została ludnością polską, przybyłą z różnych stron kraju i tzw. „kresów wschodnich” Polski oraz Łemków.

 

Obecnie Stobno liczy ponad 560 mieszkańców. Z rolnictwa utrzymuje się kilkanaście gospodarstw. Na początku lat 70. było tu 130 rolników.

 

Produkcją na dużą skalę zajmuje się Gospodarstwo Rybackie, do którego należy prawie 300ha stawów.

 

W Stobnie działa kilka punktów usługowych oraz zakładów, m.in. mechaniki pojazdowej, produkcji zabawek i wyrobów z porcelany, stacja paliw. Ma tu swoją bazę jedna z największych w Polsce firm transportowych. Istnieje także ośrodek Rehabilitacji i Hipoterapii dla Dzieci Niepełnosprawnych.

 

We wsi funkcjonuje przedszkole i ośrodek zdrowia. Aktywnie działa istniejąca od 1948 r. Ochotnicza Straż Pożarna posiadająca dobrze wyposażoną remizę.

 

Wieś staje coraz piękniejsza i większa. W ostatnich latach wybudowano ponad 50 nowych domów. Przez miejscowość przepływa malowniczy potok o nazwie Struga Stobieńska. Niedaleko wsi znajduje się jezioro Leśne o powierzchni 13ha, chętnie odwiedzane przez mieszkańców wsi.