Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sołectwo Nowa Wieśzasięg - wsie Nowa Wieś, Rudka

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości  – udokumentowane aktem nadania – pochodzą z 1618 r. Osadę nazywano wówczas Kazimierzem albo Kazimierzowem. Wiadomo, że w 1629 r. stały tu 24 domy.

 

Wieś miała wielu właścicieli, kolejno byli nimi: Adam Czarnkowski, Marcin Pilawski, Franciszek Sędziowój Czarnkowski (w 1627r.), Andrzej Gębicki (1660 r.), Katarzyna Gębicka (1668 r.), Adam Naramowski (1691 r.), Adam Iwański (1696 r.), Stanisław Poniatowski (1738 r.), Antoni Lasocki  (1755 r.).

 

Po 1772 roku – w związku z nową, pruską administracją i niemiecką kolonizacją – wieś otrzymała niemiecką nazwę Neudorf, czyli Nowa Wieś. Z tego okresu pochodzą m. in.  zachowane stare trzy domy (najstarszy z 1802 r.) oraz wiele budynków z początku ubiegłego stulecia.

 

W 1908 roku zbudowany został obecny, murowany kościół (wcześniej był drewniany), a w 1911 r. – szkoła. We wsi były: kuźnia, młyn, karczma, gorzelnia i strzelnica. W Nowej Wsi i w pobliskich Rudkach – należących do sołectwa – były folwarki, które powojenni mieszkańcy nazywali „Belwederem” i „Pałacem”. W pierwszym mieszkał zarządca, w drugim dziedzic.

 

W 1945 r. opuszczone przez Niemców gospodarstwa zasiedlili Polacy. Liczba mieszkańców Nowej Wsi na przestrzeni czterystu lat kształtowała się następująco: 1618 r. – 150 osób, 1773 r. – 274, 1925 r. – 607, 2007 r. – 345.

 

We wsi jest sześć większych i kilka mniejszych gospodarstw rolnych. Są tu dwa sklepy, szkoła, przedszkole, świetlica „Caritasu”, sala wiejska i remiza. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna wyróżnia się aktywnością. Długoletnie tradycje ma także Koło Gospodyń Wiejskich. Po kilku latach przerwy odrodził się LZS, który ma swoją drużynę w piłkarskiej lidze juniorów.