Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Baza teleadresowa

Joanna Noji – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 41, 784 530 520
E-mail: jnoji@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 112


Bożena Kołodeńska – Zozula – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 39
E-mail: kadry@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: sprawy kadrowe


Małgorzata Rybarkiewicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 06
E-mail: mrybarkiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: szkolenia, wydatki administracyjne


Edyta Mysior – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 35
Fax: + 48 67 216 37 50
E-mail: sekretariat@trzcianka.pl, ratusz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 101
Zadania: obsługa sekretariatu


Małgorzata Wojtaszyn – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 17, 668 880 851
E-mail: obrona@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: sprawy bhp, obrona cywilna, OSP


Paulina Baniak – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 25
E-mail: edg@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: działalność gospodarcza


Tomasz Felcyn – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 63
E-mail: tfelcyn@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu


Michał Bednarek – Główny Specjalista

Telefon: + 48 662 239 038
E-mail: mbednarek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu


Klaudia Matuk – Referent ds. obsługi kancelaryjnej

Telefon: + 48 67 344 10 95
E-mail: kmatuk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji


Małgorzata Ignaczak – Pomoc administracyjna

Telefon: + 48 67 352 73 04
E-mail: mignaczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

 


Agata Strzelczyk – Pomoc administracyjna

Telefon: + 48 67 352 73 04
E-mail: astrzelczyk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

Izabela Zawalniak – Zastępca skarbnika gminy

Telefon: + 48 67 352 73 10
E-mail: izawalniak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: zmiany budżetu, sprawozdawczość Besti@


Magdalena Ratajczak – Główny księgowy

Telefon: + 48 67 352 73 47
E-mail: mratajczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 210
Zadania:


Ewelina Pamuła – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 43
E-mail: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 210
Adres: epamula@trzcianka.pl
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Grażyna Przydatek – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 55
E-mail: gprzydatek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 210
Zadania: ewidencja księgowa urzędu, ewidencja środków trwałych


Wojciech Jaworek – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 54
E-mail: wjaworek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Jadwiga Kilian – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 84
E-mail: jkilian@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Marta Matus – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 72 80
E-mail: mmatus@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 210
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Iwona Sokulska – Podinspektor

Maja Cury – Młodszy referent

Telefon: + 48 67 352 73 08
E-mail: igrzegorek@trzcianka.pl; mcury@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Magdalena Włodarczak – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 61
E-mail: mwlodarczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209
Zadania: płace


Jolanta Mumot – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 84
E-mail:jmumot@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Irena Brechun – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 23
E-mail: podatki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)


Arleta Wykurz – Inspektor 

Telefon: + 48 67 352 73 58
E-mail: awykurz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania:  wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)


Maria Hrynkiewicz – Inspektor 

Telefon: + 48 67 352 73 20
E-mail: mhrynkiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne), opłata od posiadania psów, dochody z mienia komunalnego gminy


Lidia Szerksznis – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 59
E-mail: lszerksznis@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, raty, odroczenia) osób fizycznych i prawnych, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych


Agata Purgal – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 60
E-mail: apurgal@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby prawne), księgowość dot. mandatów, opłata targowa


Marta Szymczyk – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 49
E-mail: mszymczyk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: Pobór i windykacja należności


 


Katarzyna Sycz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 09
E-mail: ksycz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: Pobór i windykacja należności


Bogusława Zahorska – Pomoc administracyjna

Telefon: 539 987 599
E-mail: bzahorska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005

Marcin Buśka – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 40
E-mail: mbuska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 206


Agnieszka Czukiewska – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 27
E-mail: aczukiewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: gospodarka nieruchomościami


Katarzyna Błaś – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 66
E-mail: kblas@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: gospodarka nieruchomościami


Ewa Włodek – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 21
E-mail: ewlodek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja mienia komunalnego

 


Anna Kaczmarzewska – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: akaczmarzewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 207
Zadania: planowanie przestrzenne


Katarzyna Król – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: kkrol@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 208
Zadania: planowanie przestrzenne

 


Michał Rembacz – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: mrembicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 208
Zadania: planowanie przestrzenne

 


Sylwia Kęcińska – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 34
E-mail: architektura@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 207
Zadania: architektura miejska

Anna Kasperek – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 62
E-mail: akasperek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 003


Anna Sokalska – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 57, 662 239 037
E-mail: zielen@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: utrzymanie zieleni, wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew


Jacek Kowalski – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 45, 662 239 078
E-mail: jkowalski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: ochrona środowiska, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego


Anna Buśka – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 70
E-mail: abuska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: ochrona środowiska


Katarzyna Sawczyn – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 45
E-mail: ksokalska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: utrzymanie czystości i porządku terenów publicznych, gospodarka odpadami


Magdalena Konradowska – Podinspektor

Marta Tudorowska – Młodszy referent

Telefon:  + 48 67 352 73 05
E-mail: mtudorowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: Gospodarka odpadami

 


Iwona Sękowska – Podinspektor

Telefon: + 48 67 35273 43
E-mail: isekowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: gospodarka komunalna, ochrona zwierząt

 


 

Iwona Moraczyńska – Lilleeng – Kierownik Referatu

Telefon: + 48 67 352 73 18, 602 498 810
E-mail: promocja@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212


Anna Stańczyk – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 50
E-mail: sport@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: kultura fizyczna i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór obiektów sportowych


Natalia Bakinowska – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 64, 728 457 512
E-mail: nbakinowska@trzcianka.pl, promocja2@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: promocja, współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez


Dawid Cichy – Referent 

Telefon: 67 352 73 37
E-mail: dcichy@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez, prowadzenie rejestrów jednostek kultury


Michalina Jakubczyk – Podinspektor

Telefon: 539 987 602
E-mail: mjakubczyk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: sport i turystyka


Karolina Boch-Bobik – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 07
E-mail:kbobik@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: promocja i aktywizacja wsi


Jarosław Feciuch – Pomoc administracyjna

Telefon: 668 880 850
E-mail: silownia@trzcianka.pl
Adres: ul. Piotra Skargi 56, 64-980 Trzcianka, siłownia
Zadania: najem powierzchni i pomieszczeń w zarządzanych obiektach, nadzorowanie stanu Parku Ryb Słodkowodnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami i instytucjami, przygotowywanie obiektu i sprzętu na imprezy, dokonywanie drobnych napraw

Roman Zozula – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 29, 606 998 408
E-mail:  rzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych, zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Przemysław Siejak – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 28, 662 238 978
E-mail: drogi@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 203
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych


Kinga Aktanarowicz – Inspektor

E-mail: kslazak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 203
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych

 


Katarzyna Lewandowska – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 26, 662 238 965
E-mail: klewandowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych


Ludwika Wikieł – Specjalista

Telefon: +48 67 352 73 71
E-mail: lwikiel@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych


Bolesław Mierzwa – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 79, 694 280 448
E-mail: bmierzwa@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych i placów zabaw

 


Artur Rataj – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 73, 728 457 525
E-mail: arataj@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych


Paweł Ryczkowski – Starszy specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 65
E-mail: pryczkowski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych


Monika Młynarczyk – Specjalista

Kornelia Stupkiewicz – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 28
E-mail: drogi@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 203
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych


 

Marzena Domagała – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 14
E-mail: mdomagala@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki


Ewelina Ćwiek – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 13
E-mail: ecwiek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki

Danuta Ciesielska – Radca Prawny

Telefon: + 48 67 352 73 44
E-mail: dciesielska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna urzędu


Michał Birula – Radca Prawny

Telefon: + 48 67 352 73 44
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna urzędu

Grażyna Zozula – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 83, 660 636 616
E-mail:gzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych


Małgorzata Wańkiewicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 75
E-mail:mwankiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: finanse placówek oświatowych


Agnieszka Fortuniak – Podinspektor

Telefon: + 660 520 674
E-mail:afortuniak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: organizacja, kadry placówek oświatowych

Renata Banasiak – Kierownik USC

Telefon: + 48 67 352 73 68
E-mail: usc@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego


Marta Łastowska – Zastępca kierownika USC

Telefon: + 48 67 352 73 16
E-mail: mlastowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego


Agata Żuraw – Referent

Elżbieta Kolendowicz – Młodszy referent

Telefon: + 48 67 352 73 24
E-mail: azuraw@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste


Iwona Pora – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 56
E-mail: ipora@trzcianka.pl, dowody@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste


Kinga Salamandra – Referent

Telefon: + 67 352 73 78
E-mail: ksalamandra@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 017
Zadania: ewidencja ludności, USC

Mariusz Rozpłoch – Komendant SM

Telefon: + 48 67 352 73 51, 728 457 544
E-mail: strazmiejska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizowanie ustawowych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami


Ryszard Macygin – Starszy inspektor SM

Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: –
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza


Zbigniew Lachowicz – Starszy inspektor SM

Telefon: + 48 67 352 73 52, 728 457 552
E-mail:
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza

 Michał Bednarek

Telefon: + 48 662 239 038
E-mail: mbednarek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa

Tomasz Zaremba

Telefon:
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: audyt wewnętrzny