Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Baza teleadresowa

Joanna Noji – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 41
E-mail:jnoji@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 104


Bożena Kołodeńska – Zozula – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 39
E-mail:kadry@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: sprawy kadrowe


Małgorzata Rybarkiewicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 06
E-mail:mrybarkiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 107
Zadania: szkolenia, wydatki administracyjne


Edyta Mysior – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 35
Fax: + 48 67 216 37 50
E-mail: sekretariat@trzcianka.pl, ratusz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 101
Zadania: obsługa sekretariatu


Małgorzata Wojtaszyn – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 17
E-mail:obrona@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: sprawy bhp, obrona cywilna, OSP


Paulina Baniak – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 25
E-mail:edg@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 009
Zadania: działalność gospodarcza


Tomasz Felcyn – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 63
E-mail:tfelcyn@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu


Michał Bednarek – Specjalista

Telefon: + 48 662 239 038
E-mail:mbednarek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: obsługa informatyczna urzędu


Klaudia Matuk – Pomoc administracyjna

Telefon: + 48 67 344 10 95
E-mail:kmatuk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji


Małgorzata Ignaczak – Pomoc administracyjna

Telefon: + 48 67 352 73 04
E-mail:mignaczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 004
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

Izabela Zawalniak – Zastępca skarbnika gminy

Telefon: + 48 67 352 73 10
E-mail: izawalniak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: zmiany budżetu, sprawozdawczość Besti@


Teresa Karasińska – Główny księgowy

Telefon: + 48 67 352 73 19
E-mail: ksiegowa@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 206
Zadania: –


Magdalena Ratajczak – Inspektor 

Telefon: + 48 67 352 73 47
E-mail: mratajczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 110
Zadania: naliczanie wynagrodzeń, opłata adiacencka, opłata skarbowa, umów zlecenia i o dzieło, deklaracja podatku VAT


Małgorzata Wańkiewicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 75
E-mail: mwankiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 112
Zadania: finanse placówek oświatowych


Ewelina Pamuła – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 43
E-mail: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Adres: epamula@trzcianka.pl
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Grażyna Przydatek – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 55
E-mail: gprzydatek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu, ewidencja środków trwałych


Wojciech Jaworek – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 54
E-mail: wjaworek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Jadwiga Kilian – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 84
E-mail: jkilian@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Marta Matus – Podinspektor

Magdalena Włodarczak – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 08
E-mail: mmatus@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Anna Chmura – Podinspektor
Iwona Grzegorek – Podinspektor
Jolanta Mumot – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 61
E-mail: achmura@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 204
Zadania: ewidencja księgowa urzędu


Grażyna Ślizankiewicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 23
E-mail: podatki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania: wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)


Arleta Wykurz – Inspektor 

Telefon: + 48 67 352 73 58
E-mail: awykurz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 010
Zadania:  wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny)


Maria Hrynkiewicz – Inspektor 

Telefon: + 48 67 352 73 20
E-mail: mhrynkiewicz1@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne), opłata od posiadania psów, dochody z mienia komunalnego gminy


 

Telefon: + 48 67 352 73 59
E-mail:
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, raty, odroczenia) osób fizycznych i prawnych, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych


Agata Purgal – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 60
E-mail: apurgal@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 013
Zadania: księgowość i egzekucja podatkowa, podatek od środków transportowych (osoby prawne), księgowość dot. mandatów, opłata targowa


Marta Szymczyk – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 49
E-mail: mszymczyk@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: Pobór i windykacja należności


Anna Urban – Inspektor

Telefon: 539 987 599
E-mail: aurban@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005
Zadania: Pobór i windykacja należności


Katarzyna Sycz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 09
E-mail: ksycz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: Pobór i windykacja należności


Bogusława Zahorska – Pomoc administracyjna

Telefon: 539 987 599
E-mail: bzahorska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 005


 

Anna Kasperek – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 62
E-mail: akasperek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 003


Anna Sokalska – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 57
E-mail: zielen@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: utrzymanie zieleni, wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew


Jacek Kowalski – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 45
E-mail: jkowalski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: ochrona środowiska, sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego


Katarzyna Sokalska – Młodszy referent

Telefon: + 48 67 352 73 45
E-mail:
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: ochrona środowiska, sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych, prowadzenie spraw cmentarza komunalnego


Magdalena Konradowska – Podinspektor

Telefon:  + 48 67 352 73 05
E-mail: mhrynkiewicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 001
Zadania: Gospodarka odpadami


Iwona Sękowska – Podinspektor

Telefon: + 48 67 35273 43
E-mail: isekowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 002
Zadania: gospodarka komunalna, ochrona zwierząt


Karolina Boch-Bobik – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 07
E-mail: kbobik@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: fundusz sołecki


 

Iwona Moraczyńska – Lilleeng – Kierownik Referatu

Telefon: + 48 67 352 73 18
E-mail: promocja@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 209


Anna Stańczyk – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 50
E-mail: sport@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: kultura fizyczna i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór obiektów sportowych


Dawid Czyż – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 64
E-mail: dczyz@trzcianka.pl, promocja2@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: promocja, współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez


Ewa Sarna – Podinspektor
Marcin Grabski – Młodszy referent

Telefon:
E-mail: mgrabski@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: współpraca z mediami i wydawnictwami, prowadzenie stron internetowych, współorganizowanie imprez, prowadzenie rejestrów jednostek kultury


Leszek Malicki – Referent

Telefon: 539 987 602
E-mail: lmalicki@trzcianka.pl,  promocja1@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 211
Zadania: promocja, kultura fizyczna i turystyka


Grażyna Zozula – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 83
E-mail: gzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych


Jarosław Feciuch – Pomoc administracyjna

Telefon: 668 880 850
E-mail: silownia@trzcianka.pl
Adres: ul. Piotra Skargi 56, 64-980 Trzcianka, siłownia
Zadania: najem powierzchni i pomieszczeń w zarządzanych obiektach, nadzorowanie stanu Parku Ryb Słodkowodnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami i instytucjami, przygotowywanie obiektu i sprzętu na imprezy, dokonywanie drobnych napraw


 

Marian Patalas – Kierownik referatu

Telefon: + 48 67 352 73 71
E-mail: b.komunalne@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 007


Marta Siuzdak  – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 72
E-mail:msiuzdak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi


Bolesław Mierzwa – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 79
E-mail: bmierzwa@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych i placów zabaw


Katarzyna Wargin – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 37
E-mail: kwargin@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 006
Zadania: gospodarka rozliczeniowo – finansowa Referatu


Artur Rataj – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 73
E-mail: arataj@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków komunalnych


Magdalena Szymczak – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 74
E-mail: mszymczak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, pokój nr 116
Zadania: administrowanie budynkami komunalnymi


Artur Powchowicz – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 46
E-mail: rolnictwo@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 115
Zadania: nadzór nad przebiegiem realizacji zadań budżetowych


Agnieszka Czukiewska – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 27
E-mail: aczukiewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: gospodarka nieruchomościami


Katarzyna Błaś – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 66
E-mail: kblas@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: gospodarka nieruchomościami


Ewa Włodek – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 21
E-mail: ewlodek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 114
Zadania: ewidencja mienia komunalnego


 

Roman Zozula – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 29
E-mail: rzozula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych, zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Przemysław Siejak – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 28
E-mail: drogi@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 302
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych


Kinga Ślązak – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 28
E-mail: kslazak@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 302
Zadania: prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem chodników oraz dróg miejskich i gminnych


Jakub Świątnicki – Starszy Specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 65
E-mail: jswiatnicki@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych


Katarzyna Lewandowska – Specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 26
E-mail: klewandowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 201
Zadania: zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych


Monika Małecka – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 30
E-mail: planowanie@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne


Anna Kaczmarzewska – Podinspektor
Irena Brechun – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: akaczmarzewska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne


Marta Paszko – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 67
E-mail: mpaszko@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: planowanie przestrzenne


Sylwia Kęcińska – Główny specjalista

Telefon: + 48 67 352 73 34
E-mail: architektura@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 202
Zadania: architektura miejska


 

Grażyna Kołotusza – Kierownik Referatu

Telefon: + 48 67 352 72 83
E-mail: swiadczenia@um.trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 011


Justyna Lachowicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 69
E-mail: jlachowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne


Magdalena Czechowicz – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 72 80
E-mail: mczechowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 015
Zadania: świadczenia rodzinne


Krystyna Fiedler – Podinspektor

Telefon: + 48 67 352 73 70
E-mail: kfiedler@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka, pokój nr 014
Zadania: fundusz alimentacyjny


Ewelina Wrońska – Podinspektor

Telefon: 660 520 674
E-mail: ewronska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 016
Zadania: Program 500+


Klaudia Ładna – Pomoc administracyjna

Telefon: +48 67 352 73 32
E-mail: kladna@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 016
Zadania: Program 500+


 

Marzena Domagała – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 14
E-mail: rada2@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki


Ewelina Ćwiek – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 13
E-mail: ecwiek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 118
Zadania: prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Trzcianki


 

Danuta Ciesielska – Radca Prawny

Telefon: + 48 67 352 73 44
E-mail: dciesielska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna urzędu


Michał Birula – Radca Prawny

Telefon: + 48 67 352 73 44
E-mail: mbirula@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 109
Zadania: obsługa prawna urzędu

Renata Banasiak – Kierownik USC

Telefon: + 48 67 352 73 68
E-mail: usc@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego


Marta Łastowska – Zastępca kierownika USC

Telefon: + 48 67 352 73 16
E-mail: mlastowska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 008
Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów, przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego, wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP, rejestracja urodzeń sporządzanie i wydawanie odpisów aktów urodzeń, przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego


Agata Żuraw – Referent

Telefon: + 48 67 352 73 24
E-mail: dowody@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste


Iwona Pora – Inspektor

Telefon: + 48 67 352 73 56
E-mail: ipora@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 017
Zadania: ewidencja ludności i dowody osobiste


Kinga Salamandra – Referent

Telefon: + 67 352 73 78
E-mail: kszwedek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój 017
Zadania: ewidencja ludności, USC


 

Mariusz Rozpłoch – Komendant SM

Telefon: + 48 67 352 73 51
E-mail: strazmiejska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: organizowanie pracy Straży w sposób pozwalający na realizowanie ustawowych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami


Ryszard Macygin – Starszy inspektor SM

Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: rmacygin@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza


Zbigniew Lachowicz – Starszy inspektor SM

Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: zlachowicz@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 212
Zadania: wynikające m.in. z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz zadania określone przez burmistrza


Teresa Walińska – Pomoc administracyjna

Telefon: + 48 67 352 73 52, 509 316 883
E-mail: twalinska@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 213
Zadania: sprawy administracyjne


 

 Michał Bednarek

Telefon: + 48 662 239 038
E-mail: mbednarek@trzcianka.pl
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 108
Zadania: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa

Tomasz Zaremba

Telefon: + 48 67 352 73 44
Adres: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pokój nr 205
Zadania: audyt wewnętrzny