Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Duszniki Zdrój (Polska)

Gmina położona w południowo-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. Od wschodu i północy graniczy z Gminą Szczytna, a od północnego-zachodu z Gminą Lewin Kłodzki. Zachodnia i południowa granica miasta biegnąca powierzchnią szczytową Gór Orlickich stanowi zarazem linię demarkacyjną Republiki Czeskiej.

 

Pierwsze wzmianki o mieście datowane są na rok 1324. Prawa miejskie Duszniki Zdrój otrzymały w roku 1346. Prawdziwy rozkwit tej rzemieślniczo-handlowej osady, znanej głównie z tkactwa i produkcji papieru, nastąpił w XVIII wieku, po odkryciu leczniczych właściwości znajdujących się tam wód mineralnych. Duszniki szczęśliwie uniknęły zniszczeń wojennych. Z tego m.in. względu już w 1946 roku zorganizowano tam I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, który jest obecnie jedną z najważniejszych, corocznie odbywających się uroczystości.

 

Do nawiązania stosunków partnerskich Trzcianki z Dusznikami Zdrój doszło dzięki lokalnemu przedsiębiorcy, który w Dusznikach otworzył swoją kolejną piekarnię. Duszniki Zdrój stały się miastem partnerskim Trzcianki 28 września 2005 roku. Wtedy to podpisane zostało oficjalne porozumienie o przyjaźni i partnerstwie między gminami.