Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-1

 

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Gorzowska

 

Powierzchnia: 1.4829 ha (działka o nr ew.: 95/3 wymaga wydzielenia terenu pod planowaną drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego lub alternatywnie drogę klasy zbiorczej)

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP):Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług oraz częściowo planowana droga klasy głównej ruchu przyspieszonego lub alternatywnie droga klasy zbiorczej

 

Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy

 

Droga dojazdowa do terenu: Droga powiatowa, szerokość ok. 6 m

 

Uzbrojenie  terenu: Teren  w  pełni  uzbrojony  w  elementy  infrastruktury  technicznej, położone przy przedmiotowych działkach

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Nieużytki

 

Nr działek: 95/2, 95/3

Nr działki: 95/2
Nr KW: PO1T/00009871
Powierzchnia (ha): 0,1243
Położenie: ul. Gorzowska
Klasyfikacja gruntu:
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów),U (Tereny usług)

 

 

Nr działki 95/2

Nr działki: 95/3
Nr KW: PO1T/00009871
Powierzchnia (ha): 1,3586
Położenie: ul. Gorzowska
Klasyfikacja gruntu:
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów),U (Tereny usług), KDGp(KDz)

 

 

Nr działki 95/3