Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-4

teren inwestycyjny t-4

Lokalizacja: Trzcianka, rejon ul. Tetmajera.

 

Powierzchnia: 2.3696 ha- dokonano podziału geodezyjnego działek.

 

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług.

 

Przeznaczenie w MPZP: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (oznaczony symbolem P/U2) – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera, podjętym uchwałą Nr XII/93/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 września 2015 r.

 

Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna, szerokość 10 m.

 

Uzbrojenie terenu: Teren możliwy do uzbrojenia w elementy infrastruktury technicznej w zakresie odrębnych rozwiązań technicznych, wydanych przez poszczególnych właścicieli mediów.

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Grunty rolne

 

Nr działek: dokonano podziału geodezyjnego działek: 3097/6, 3097/7, 3097/8, 3097/9, 3097/10, 3097/14, 3097/15, 3097/16, 3097/17, 3097/18, 3097/19, 3097/20, 3097/21

Nr działki: 3097/4
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 1,9332
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 3097/4

 

Nr działki: 3097/2
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 1,3327
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 3097/2