Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-4

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Tetmajera

 

Powierzchnia: 1, 9332 ha

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług

 

Przeznaczenie w MPZP: Podjęta uchwała do sporządzenia planu

 

Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna, szerokość 4 m

 

Uzbrojenie terenu: Teren możliwy do uzbrojenia w elementy infrastruktury technicznej w zakresie odrębnych rozwiązań technicznych, wydanych przez poszczególnych właścicieli mediów.

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Grunty rolne

 

Nr działek: 3097/4, 3097/2

Nr działki: 3097/4
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 1,9332
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 3097/4

 

Nr działki: 3097/2
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 1,3327
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 3097/2