Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-5

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Kolejowa

 

Powierzchnia: 17,0171 ha

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług, projektowana obwodnica KDz(KDGp) 3023/2 przeznaczenie j.w. oraz zieleń inna

 

Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy.

 

Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna, szerokość 4 m

 

Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Nieużytki

 

Nr działek: 3020/2, 3022/2, 3022/3, 3023/2

Nr działki: 3020/2
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,5807
Położenie: ul. Kolejowa
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 3020/2

Nr działki: 3022/2
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,0902
Położenie: ul. Kolejowa
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 3022/2

Nr działki: 3022/3
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,5807
Położenie: ul. Kolejowa
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 3022/3

 

Nr działki: 3023/2
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,5807
Położenie: ul. Kolejowa
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 3023/2