Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-3

mapa teren inwestycyjny T3

 

Lokalizacja:  Trzcianka, ul. Tetmajera

 

Powierzchnia: 1.1611 ha

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług.

 

Przeznaczenie w MPZP: Brak planu; teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp.

 

Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna/droga asfaltowa, szerokość ok. 7 m

 

Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Nieużytki

 

Nr działek: dokonano podziału geodezyjnego działek: 3142/2, 3143/2

Nr działki: 3142
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,9733
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 3142

Nr działki: 3143
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,2508
Położenie: ul. Tetmajera
Klasyfikacja gruntu: RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 3143