Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Teren inwestycyjny T-2

Lokalizacja:  Trzcianka, ul. Wspólna

 

Powierzchnia:  1,5665 ha

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP):  Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług

 

Przeznaczenie w MPZP:  Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy

 

Droga dojazdowa do terenu:  Droga gminna/droga gruntowa, szerokość ok. 4 m

 

Uzbrojenie  terenu:  Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów

 

Właściciel: Gmina Trzcianka

 

Obecne użytkowanie: Grunty rolne

 

Nr działek: 2184, 2185

Nr działki: 2184
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 1,0658
Położenie: ul. Wspólna
Klasyfikacja gruntu: RV (Grunty orne, V klasa bonitacyjna), RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

Nr działki 2184

Nr działki: 2185
Nr KW: PO1T/00009808
Powierzchnia (ha): 0,5007
Położenie: ul. Wspólna
Klasyfikacja gruntu: RV (Grunty orne, V klasa bonitacyjna), RVI (Grunty orne, VI klasa bonitacyjna)
Przeznaczenie nieruchomości: P (Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), U (Tereny usług)

 

Nr działki 2184