Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Konkursy

 

Rok 2021

Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych

 

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych

 

Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych

 

Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna

 

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

 

Rok 2020

 

Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna 

 

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 

Organizacja przedsięwięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych

 

Organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, tj. w dugiej połowie czerwca 2020 r.

 

Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych

 

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych

 

Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

 

Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020