Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Wartość dofinansowania : 2 117 268,74 zł

 

Wkład własny: 1 653 369, 34 zł

 

Całkowita wartość zadania : 3 770 638,08 zł

 

Opis zadania : Przedmiotowe zadanie zakłada budowę jezdni o długości ok. 550 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącymi ulicami. Wzdłuż jezdni powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, a także chodnik, częściowo o nawierzchni z kostki betonowej, a częściowo o nawierzchni bitumicznej.Inwestycja obejmuje również budowę zjazdów do istniejących posesji. W ramach tego zadania wykonana zostanie też kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Projektowana infrastruktura zwiększy funkcjonalność ruchu i podniesie komfort wszystkich jej użytkowników. Pozwoli na poprawę obsługi ruchu lokalnego, zwiększy standard nawierzchni oraz polepszy układ drogowy przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie standard życia mieszkańców, budowa drogi umożliwi swobodne korzystanie z niej przez cały rok, zarówno przez użytkowników pieszych, zmotoryzowanych jak i poruszających się innymi pojazdami.

 

 

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 147.314,56 zł

 

Całkowita wartość zadania : 312.596,98 zł

 

Opis zadania : Przebudowa skrzyżowania ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający, zjazdu i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. W ramach odwodnienia fragmentu drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia.

 

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 34.160,51 zł

 

Całkowita wartość zadania : 79 936, 49 zł

 

Opis zadania : Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia przejścia dla pieszych .

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 28.514,64 zł

 

Całkowita wartość zadania : 77.042,75 zł

 

Opis zadania : Przebudowa skrzyżowania ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia przejścia dla pieszych.

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski