Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Za 540 dni poznamy koncepcję budowy obwodnicy Trzcianki20 kwietnia 2021

Za ok. 540 dni poznamy koncepcję budowy obwodnicy Trzcianki. Uzyskana w przyszłości dokumentacja projektowa i środowiskowa pozwoli na ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj, wybuduj”. Wschodnia obwodnica będzie wpisana w pasmo drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków. To ważny krok w kierunku realizacji inwestycji, o której konieczności mówi się nie tylko lokalnie, ale i w samorządzie województwa.

 

19 kwietnia 2021 roku, w Centrum Integracji Społecznej podpisano stosowaną umowę pomiędzy stronami, gminą Trzcianka, reprezentowaną przez: pana Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza Trzcianki i panią Joannę Zieńko Skarbnika gminy Trzcianka, a konsorcjum, reprezentowanym przez litera pana Bartosza Tomczaka prezesa AXIAL PROJECT.

 

Inwestycję pn. „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zdania: Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków.”, za kwotę 372 690 zł, realizować będzie konsorcjum złożonego z lidera: AXIAL PROJECT pana Bartosza Tomczaka oraz dwóch partnerów: AC DROGA pana Adama Chmielewskiego i Pracowni Projektowej DROG-CAD pana Macieja Nowaka. Koszty te pokrywają po połowie gmina oraz Województwo Wielkopolskie.

 

Więcej informacji w poniższym materiale wideo.