Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

XXV Sesja Rady Miejskiej Trzcianki11 września 2020

W czwartek, 10 września, odbyło się kolejne posiedzenie trzcianeckich rajców. Do grona radnych dołączył Pan Jan Czarnecki, który zastąpił Pana Mariusza Łuczaka. Tematem otwierającym czwartkowe posiedzenie była prezentacja uruchomienia w Trzciance Centrum Usług Społecznych i Centrum Integracji Społecznej, którą przedstawił Burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

 

Następnie na wniosek Radnego Edwarda Joachimiaka włodarz złożył informacje w sprawie naboru na stanowisko członka Zarządu Spółki ZIK w Trzciance Pana Marka Kupsia.

 

W projekcie zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok radni opozycji nie zaakceptowali trzech propozycji Burmistrza dotyczących wprowadzenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 120.000 zł na budowę chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego przy bloku nr 22, 25.000 zł na projekty techniczne obiektów turystycznych dotyczących budowy Mariny w Radolinie oraz 40.000 zł na wkład własny na zakup łodzi motorowej z silnikiem i podstawowym osprzętem ratowniczym oraz przyczepą. Ostatecznie zmiany autopoprawką wprowadził Burmistrz i uchwała została przez radnych przyjęta.

 

Bez większych uwag przyjęto projekty uchwał dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego, średniej ceny paliwa w gminie Trzcianka na rok szkolny 2020/21, zbycia nieruchomości rolnej o powierzchni 1,1611 ha w Trzciance przy ul. K. Przerwy – Tetmajera, zmian do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok i utworzenia Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance.

 

Projekt dotyczący zmiany uchwały w sprawie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Trzcianka odnoszący się do utworzenia w Szkole Podstawowej w Białej dwóch oddziałów przedszkolnych oraz zmiany siedziby Gminnego Przedszkola w Siedlisku, który wcześniej zaopiniowany został pozytywnie przez Wojewódzkiego Kuratora Oświaty, nie został poparty przez trzcianeckich radnych i głosami opozycji nie został przyjęty.

 

Na trwającej do późnych godzin wieczornych sesji radni zdecydowali również o aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka”, zmianie w statucie Gminy Trzcianka, przyjęciu planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2020, czy uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Siedlisko.