Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Wniosek o dodatek dla gospodarstw23 września 2022

Zadania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w gminie Trzcianka realizuję Dział Świadczeń Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Broniewskiego 7.

 

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć:
1) w formie papierowej w siedzibie CUS – bezpośrednio u pracowników (parter):
w poniedziałek w godz. 11:00 – 16:00
od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 13:00
lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku CUS
2) elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP – na adres /CUS_Trzcianka/skrytkaESP

 

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:
• 3000 złotych – w przypadku gdy głównym jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
• 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
• 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

Warunkiem otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest wpis lub zgłoszenie źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Kontakt telefoniczny: 67 216 21 64 wew. 4 lub 6
Szczegółowe informacje i wniosek: KLIK