Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Umowy pożyczek z WFOŚiGW na temomodernizację zawarte27 października 2022

19 października 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Trzcianka zostały zawarte dwie umowy pożyczek:

  • w kwocie 1 043 200,00 zł, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9”,
  • w kwocie 649 980,00 zł, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40”,

 

Celem obydwóch przedsięwzięć jest termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych, polegająca przede wszystkim na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a także utworzeniu pomieszczeń kotłowni, montażu kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z wykonaniem nowych instalacji c.o i c.w.u.

 

Oprócz likwidacji istniejących indywidualnych i nieekologicznych źródeł ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych, realizacja przedmiotowych inwestycji ma na celu redukcję zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub energetycznych powietrza atmosferycznego, w tym ograniczenie niskiej emisji.

 

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” oraz Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Adres strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

Na zdjęciu znajduje się logo WFOŚiGW Poznań.