Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Spotkanie z reprezentantami Grupy Saur8 października 2020

We wtorek, 6 października br. w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbyło się spotkanie z reprezentantami Grupy Saur zajmującej się wsparciem samorządów i przedsiębiorstw przemysłowych w realizacji projektów związanych z zarządzaniem sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pracami inżynieryjnymi i budowlanymi oraz gospodarką odpadową.

 

Grupa Saur prowadzi swoją działalność zarówno na terenie Francji, jak i poza jej granicami. W Trzciance przedmiotem dyskusji była oczywiście gospodarka odpadami w kontekście frakcji bio, odpadów zielonych oraz osadów ściekowych i ich potencjalnego zagospodarowania.

 

Ideą, która mogłaby zostać wspólnie wdrożona w życie jest stworzenie zakładu produkcji kompostu, co dawałoby gwarancję stabilności ceny dla utylizacji tej frakcji odpadów oraz powtórne ich wykorzystanie w formie kompostu przez zainteresowanych mieszkańców, rolników lub inne podmioty.

 

Rozmowy dotyczą terenów zlokalizowanych na obszarze wokół byłego wysypiska (obecnie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i są elementem szerszego planu zagospodarowania tych przestrzeni także pod kątem uruchomienia punktu przeładunkowego odpadów komunalnych, modernizacji PSZOK i relokacji bazy spółki Kombud.