Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 4 lutego 2021 r.4 lutego 2021

W czwartek (4 lutego), w sali Centrum Integracji Społecznej na Placu Pocztowym w Trzciance odbędzie się sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.13:00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/20 z 28 grudnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinii o możliwościach sfinansowania deficytu.
 6. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki.
 7. Odczytanie wniosków do budżetu na 2021 r. uwzględnionych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 8. Odczytanie stanowiska Burmistrza Trzcianki w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniesionych opinii komisji Rady.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wnioskami.
 10. Dyskusja nad projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 11. Głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 12. Głosowanie poprawek do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie w sprawie odpowiedzi na skargę.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/308/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie: Centrum Usług Społecznych w Trzciance poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance w Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz nadania jej statutu.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXII/316/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Trzciance.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr I/5/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki.
 19. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2021 roku.
 20. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 21. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Zamknięcie obrad.