Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 31 marca 2021 r.31 marca 2021

W środę (31 marca), w Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbędzie się sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.14:00.

 

Obrady obejrzeć będzie można za pośrednictwem portalu YouTube pod linkiem:

 

oraz na antenie Telewizji Kablowej Trzcianka.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/21 z 25.02.2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/139/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcianka.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2021 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka na 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Trzcianka w 2021 roku.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/107/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej na terenie miasta Trzcianki.
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnych na terenie miasta Trzcianki.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Fabrycznej.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/7/18 Rady Miejskiej Trzcianki z 22 listopada 2018 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/109/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Trzcianeckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 19. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 20. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
/-/ Witold Perski