Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 30.09.2021 r. - na żywo30 września 2021

Obrady można obejrzeć na żywo klikając tutaj.

Termin sesji: 30.09.2021 r. godz. 13:00

 

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/21 z 26 sierpnia 2021 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/395/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/396/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.
10. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Trzcianka od Skarbu Państwa.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Parkowej, Bolesława Krzywoustego, Zygmunta Starego, Joachima Lelewela, Gorzowskiej.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Gorzowskiej i Wincentego Witosa.
13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Sikorskiego, Kolejowej, Składowej.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Aktywna Trzcianka – działania aktywacji integracji w Gminie Trzcianka, Nr projektu: RPWP.07.01.02.-30-0241/19 w ramach działania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
15. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
16. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
18. Zamknięcie obrad.