Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki24 lutego 2023

Wyjątkowo szybko, bo już po 2,5 godzinie, zakończyła się 59. sesja trzcianeckiej Rady, która miała miejsce w czwartek, 23 lutego br.

 

Tematem przewodnim były zagadnienia związane z  Wojskami Obrony Terytorialnej i Obroną Cywilną. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady przybył dowódca 122 Batalionu Lekkiej Piechoty podpułkownik Maciej Betka z Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, który przedstawił rolę, znaczenie i zakres współpracy wojsk terytorialnych z lokalną społecznością i władzami samorządowymi. Pan Damian Majewski dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Trzciance zaprezentował działania podejmowane przy usuwaniu następstw klęsk żywiołowych. Na zakończenie, wystąpił Burmistrz Trzcianki, który przedstawił działania podejmowane z ramienia Urzędu Miejskiego.

 

Blok uchwałodawczy rozpoczęto od procedowania uchwał budżetowych i zmian w uchwałach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzcianka, czy zmieniających wysokość składek członkowskich na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wskazano nowy przystanek autobusowy przy drodze powiatowej nr 1327P Łomnica – Trzcianka i dokonano zmiany w uchwale ustalającej diety radnych w związku ze zmianą stawek za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością gminy.
Na wniosek radnej Jadwigi Durejko zdjęto z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Trzcianka i części obrębu Dłużewo.
Po informacji Burmistrza z działalności między sesjami i przedstawieniu przez Przewodniczącego pism adresowanych do Rady – obrady zamknięto.

 

 

Na zdjęciu znajdują się radni w sali sesyjnej.