Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki – 29 września 2022 r.29 września 2022

W czwartek 29 września 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LII/22 z sesji z 31.08.2022 r.
4. Wykorzystanie akwenów oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorach.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.
11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w południowej części wsi Siedlisko
i północnej części wsi Runowo.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
13. Projekt stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie
ustanowienia w gminie Trzcianka roku 2023 Rokiem Rotmistrza
Witolda Pileckiego.
14. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
15. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
17. Zamknięcie obrad.

 

Link do transmisji: KLIK