Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 29 kwietnia 2021 r.29 kwietnia 2021

W czwartek (29 kwietnia 2021 r.) o godz. 13:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/21 z 31.03.2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych z Białej.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Trzcianki.
 12. Projekt uchwały w sprawie  odwołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXV/355/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki.
 14. Projekt uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała.
 15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.
 16. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 17. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Zamknięcie obrad.