Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 27 października br.26 października 2022

W czwartek, 27 października 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu:
  a) Nr LIII/22 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 29.09.2022 r.
  b) Nr LIV/22 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 18.10.2022 r.
 4.  Działania gminy w zakresie rozwoju mieszkalnictwa.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/346/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
 7.  Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.
 8.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/444/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/321/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w zachodnim rejonie ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
 10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka dla części terenów obrębów ewidencyjnych Siedlisko, Górnica, Rychlik, Przyłęki.
 11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Trzcianki.
 12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2023 rok.
 13.  Projekt uchwały zmieniającej uchwalę Nr XII/109/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Trzcianeckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 14.  Projekt uchwały w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 15.  Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 16.  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 17.  Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 18.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19.  Zamknięcie obrad.

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/2420/rada-miejska-trzcianki.htm

 

 

Na zdjęciu znajduje się sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki