Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 26 sierpnia 2021 r.26 sierpnia 2021

W czwartek (26 sierpnia) w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbędzie się sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.13:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/21 z 29 czerwca 2021 r.
 4. Raport ze współpracy z innymi szczeblami władz.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/346/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie  udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 11. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Trzcianka na rok szkolny 2021/2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Trzcianka.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVII/514/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance.
 15. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę Nr LX/463/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/229/96 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do „Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina”.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II  półrocze 2021 roku.
 19. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 20. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja na żywo na antenie TVL Trzcianka (w telewizji oraz internecie).