Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki23 lutego 2023

O godz.13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbędzie Sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/23 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 26 stycznia 2023 r.
 4. Wojska Obrony Terytorialnej i Obrona Cywilna – współpraca gminy i stopień przygotowania przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz usuwania następstw klęsk żywiołowych. Zasoby i struktura.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/118/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom.
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/463/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów .
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVII/514/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Trzcianki i części obrębu Dłużewo.
 11. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Trzcianka.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki.
 13. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 14. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Link do obrad: KLIK