Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Dzieci i Młodzieży w Trzciance9 czerwca 2021

W środę, 9 czerwca br., w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyła się sesja Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Do trzcianeckiego Ratusza przybyli uczniowie na co dzień uczęszczający do szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka.

 

Tematem spotkania była trzcianecka infrastruktura sportowa – inwestycje, rozwój i perspektywy na przyszłość.

 

Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki – Robert Matkowski. Po przedstawieniu porządku obrad oraz złożeniu ślubowania przez młodych radnych, przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono trzy kandydatury: Inez Malińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance, Piotr Malinowski ze Szkoły Podstawowej w Siedlisku oraz Wiktor Młynarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Ostatecznie najwięcej głosów za otrzymała Inez Malińska, która przejęła dalsze prowadzenie sesji.

 

W kolejnym punkcie, prezentację na temat inwestycji sportowych i rekreacyjnych w gminie Trzcianka przedstawił burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski. Na jej zakończenie, włodarz zadał pytanie o priorytety – czy powinno stawiać się na rozwój potencjału turystycznego, budowę krytej pływalni, inwestycje w rozwój bazy sportowej, czy budowę dróg dla rowerów.

 

Po długiej debacie i przedstawieniu pomysłów przez młodych radnych, przystąpiono do głosowania nad trzema inwestycjami: budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance, budowa czerech kilometrów ścieżki rowerowej w dowolnym kierunku na terenie gminy Trzcianka, a także atrakcje przy jeziorze Logo w Trzciance. Najwięcej, bo aż pięć głosów za otrzymała budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

 

Po zakończeniu sesji, młodzi radni mieli również okazję udzielić wypowiedzi dla telewizji Asta oraz TVL Trzcianka.