Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Są pieniądze - trzeba działać!3 grudnia 2020

Czas jaki jest wszyscy wiemy, nie przeszkadza to jednak w ciągłym działaniu. Gmina Trzcianka pozyskała 71 tys. złotych w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

 

Od 1 do 20 grudnia br. odbywać się będzie szereg zajęć tematycznych, konkursów oraz lekcji online. Całe przedsięwzięcie nosi nazwę: „20 twarzy zdrowia i profilaktyki – cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance”. W ramach projektu zaplanowano m. in. konkurs muzyczno-filmowy dla uczniów klas 5-8, konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-4, wideokonferencję metodyczną z profesorem Mariuszem Jędrzejko – specjalistą w dziedzinie profilaktyki, a także internetowy turniej szachowy oraz spotkanie online ze sportowcem.

 

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyło się spotkanie dotyczące promocji zdrowia, które prowadził Pan Roman Pomianowski. W sali obecnych było kilkunastu uczniów oraz nauczycieli, a te osoby, które ze względu na obostrzenia nie mogły fizycznie wziąć udziału w spotkaniu, mogły uczestniczyć w nim online pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9vY6jy7YNb4&feature=share. I właśnie możliwość udziału online jest największym atutem całej akcji. Dotyczy to zarówno szkoleń, lekcji, zawodów sportowych, jak i konkursów. Warto wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych w ramach powyższego projektu także z tego powodu, iż dla wybranych uczestników konkursów przewidziano nagrody i upominki.

 

Całość akcji to koszt 76 tys. złotych, jednak zaledwie 5 tysięcy to wkład własny, a środki te pochodzą z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jednocześnie jest inicjatorem całego projektu.