Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Rozpoczynamy prace nad przyszłorocznym programem współpracy9 sierpnia 2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2023 rok.

 

 

Punktem wyjścia do pracy nad przygotowaniem przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej www.trzcianka.pl w zakładce „Dla mieszkańca – organizacje pozarządowe – program współpracy”.  -> KLIK

 

 

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w programie na 2022 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

 

 

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu gminy Trzcianka.

 

 

Propozycje zapisów do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: sport@trzcianka.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. Termin zgłaszania – do 30 sierpnia 2022 r.

 

 

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

 

 

Przygotowany dokument projektu programu współpracy na 2023 rok poddany zostanie konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi.