Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Refundacja podatku VAT – dodatek gazowy24 lutego 2023

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż od 1 stycznia 2023 r. dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem.

 

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy, który wykorzystuje gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego i ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

 

Obowiązuje kryterium dochodowe:
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Dodatek polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Faktura prognozowana nie jest podstawą do wypłaty refundacji podatku VAT.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do 29.02.2024r. lub po 29.02.2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Do wniosku załącza się:
– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych od dnia 1.01.2023r. do 31.12.2023r.,
– dowód uiszczenia opłaty za ww. fakturę.

 

Wniosek w wersji papierowej można złożyć w Dziale Świadczeń Społecznych w Centrum Usług Społecznych ul. Broniewskiego 7 w Trzciance:
w poniedziałki w godz. 11.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-13.00.

 

Wniosek w wersji elektronicznej można wysłać za pośrednictwem:
– platformy ePUAP,
– publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

 

UWAGA!
Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG.
Osoby, które otrzymały dodatek węglowy, dodatek na pelet, drewno, gaz LPG lub olej opałowy, dodatek elektryczny również mogą ubiegać się o refundację podatku VAT.

 

Więcej informacji na stronie: KLIK