Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Pilskiego Banku Żywności.7 września 2021

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności bierze udział w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2020, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pilski Bank Żywności informuje, że POPŻ – Podprogram 2020 został przedłużony do końca października 2021 roku.

 

Jednocześnie Bank zachęca osoby w ciężkiej sytuacji materialnej i potrzebujących pomocy żywnościowej do kontaktu z Centrum Usług Społecznej w Trzciance.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

 

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, wydawanych osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Bank Żywności w Pile zachęca do odbierania żywności osoby zakwalifikowane, mające stosowne skierowanie. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą jeszcze zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w celu uzyskania pomocy.