Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

POWIATOWY KONKURS DLA RODZIN - POJAZD KOSMICZNY22 września 2021

Na grafice znajduje się rakieta kosmiczna

 

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,

ul. Sikorskiego 22, 64 – 980 Trzcianka, tel. 67 216 33 59

e-mail: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl

 

Cele konkursu:

– Promowanie działań w odniesieniu do ustanowionego w 2021 Roku Lema.
– Poznawanie zagadnień związanych z naszą przyszłością.
– Poznawanie Wszechświata i przestrzeni kosmicznej.
– Korzystanie z technologii kosmicznych w życiu codziennym z nastawieniem na zabawę i artystyczną
twórczość podczas wykonywania pracy.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu czarnkowsko- – trzcianeckiego
(dzieci, młodzież, dorośli ) z nastawieniem na rodzinne zaangażowanie w wykonanie pracy.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie modelu pojazdu kosmicznego z napędem mechanicznym
lub w formie eksponatu.
Technika i materiał wykonania pracy dowolny.
Praca musi być wykonana własnoręcznie.
Praca zgłoszona do konkursu nie może być wcześniej wystawiana czy publikowana.
Pracę należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury
(BPiCK), ul. Sikorskiego 22, 64 – 980 Trzcianka.
Praca powinna być opisana według schematu: imiona i nazwiska członków rodziny, imię i nazwisko osoby indywidualnej, wiek, klasa, szkoła (w przypadku uczniów), adres, numer telefonu.
Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prac konkursowych.
Kryteria oceny: pomysłowość, wybór techniki, estetyka wykonania, niepowtarzalność, ogólne wrażenie.
Prace oceniane będą w kategorii: pojazd z napędem mechanicznym, pojazd eksponat oraz według zasad ustalonych przez komisję konkursową.
Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani zastrzeżeniu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
złożenie kompletu dokumentów (dostarczenie osobiście do siedziby BPiCK lub przesłanie
na adres e-mail: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl)
karta zgłoszenia,
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
oświadczenie dotyczące procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
w trakcie epidemii COVID-19 (osoba dostarczająca pracę oraz odbierająca nagrodę)

 

 

(karta zgłoszenia i oświadczenia w linku poniżej),

 

 

dostarczenie pracy do siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 22
lub budynku CIS, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-19.00.
Zgłoszenie udziału i dostarczenie prac należy dokonać do 9.10.2021 r.
Zakwalifikowane do upublicznienia prace wyeksponowane będą na wystawie w budynku CIS
oraz na stronie internetowej i funpage’u BPiCK w dniu 13.10.2021r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas transportu.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji ich autorów i konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie konkursu i osobisty odbiór nagród rzeczowych odbędzie się 13.10.2021r.
godz. 10.00 w budynku CIS, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.
Organizator przewiduje nagrodę – wyjazd w dniu 23.10.2021r. (sobota) do Centrum Popularyzacji Kosmosu – Planetarium Toruń.
W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnika konkursu, nagrody rzeczowe będzie można odebrać w budynku CIS od dnia 16.09.2021r., wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Przychodzących po odbiór nagród obowiązują procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w BPiCK w Trzciance w trakcie epidemii COVID-19.

 

Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany do regulaminu.

 

Karta zgłoszenia

 

Oświadczenie