Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy7 września 2022

We wtorek, 6 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, odbyło się czwarte posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy, które zostało zwołane przez byłą przewodniczącą Młodzieżowej Rady – Inez Malińską. Aktualnie Rada liczy 11 członków, a jej kadencja trawa dwa lata.

 

W porządku obrad znalazły się następujące punkty:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr II/22 z 22 marca 2022 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu 5 członków Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka w związku z ukończeniem nauki w szkole, w której zostali wybrani na członka Rady.
5. Przedstawienie nowych członków Rady, złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczeń.
6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka.
7. Dyskusja na temat planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka w roku szkolnym 2022/2023.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Do punktu 7 obrad dodano punkt 7a „Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka”.
Ze względu na ukończenie nauki w szkołach, które uczniowie reprezentowali w Radzie Młodzieży, zaszła potrzeba zaprzysiężenia nowych kandydatów wyłonionych przez poszczególne szkoły.

 

Patrycja Strzelecka ze Szkoły Podstawowej w Rychliku, Jakub Kłos ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Karol Adamczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymali z rąk Burmistrza zaświadczenia potwierdzające uzyskanie mandatu oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie na wniosek przewodniczącej, młodzi radni zgłosili swoje kandydatury do prezydium rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, przewodniczącą została Małgorzata Stasiak z Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance, wiceprzewodniczącą Alicja Białostocka ze Szkoły Podstawowej w Przyłękach, a sekretarzem Patrycja Strzelecka ze Szkoły Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia na fanpage’u Miasta i Gminy Trzcianka.