Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Pamiętaj o złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady – do 10 stycznia 2021 r.10 grudnia 2020

Zgodnie z zapowiedziami, które miały miejsce już na początku 2020 r. w celu  uszczelnienia systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2021 r. ujednolicono system naliczania opłaty dla całej gminy Trzcianka. Dotychczas metoda naliczania opłaty za odpady na podstawie ilości zużytej wody stosowana była jedynie w odniesieniu do nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Od 1 stycznia 2021 r. również w przypadku nieruchomości podłączonej jedynie do sieci wodociągowej opłata za gospodarowanie odpadami obliczana będzie według metody od ilości zużytej wody.

 

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają:

  • osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych,
  • osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji.

 

Przyczyny złożenia nowej deklaracji:

 

  • zmiana metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które dotychczas rozliczane były na podstawie ilości zamieszkałych osób,
  • nowy okres rozliczeniowy mającym wpływ na określenie średniego miesięcznego zużycia wody tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

Kiedy złożyć deklarację:

 

1) w terminie do 10 stycznia 2021 r.  poprzez:

 

  • umieszczenie w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego Trzcianki,  w godzinach pracy urzędu,
  • przesłanie tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
  • skorzystanie z internetowej platformy ePUAP

 

2) jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.  Nie należy wysyłać deklaracji e-mailem.

 

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz ze strony internetowej: www.bip.trzcianka.pl. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim biuro nr 001 oraz pod numerem tel. 67 352 73 05.

 

Podstawa prawna:

Uchwała NR XXVII/292/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała NR XXVII/293/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości