Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

OGŁOSZENIE24 sierpnia 2021

W ramach przygotowywania budżetu gminy Trzcianka oraz projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Trzcianka do składania swoich wniosków/propozycji realizacji zadań publicznych w przyszłym roku.

 

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę organizacji pozarządowej,
  • określenie sfery zadań publicznych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. sport, kultura, turystyka, ekologia itp.),
  • nazwę własną zadania,
  • planowaną kwotę dotacji z budżetu gminy Trzcianka.

 

Wnioski należy składać do 15 września 2021 r.