Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Ogłoszenie o udostępnieniu miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Trzciance w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o udostępnieniu miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Trzciance w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada 2022 r.7 października 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 166/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2022 r. wyznaczone zostały punkty handlowe przy Cmentarzu Komunalnym, udostępniane w okresie od 28 października do 4 listopada br.

 

 

Wnioski o udostępnienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka, na cele handlowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 r.

 

 

Spośród wniosków, które wpłyną w podanym terminie, przeprowadzone zostanie losowanie. Losowanie miejsc handlowych odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. godz. 12:00, sala sesyjna Urzędu Miejskiego Trzcianki. Wyniki losowania podane zostaną na tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, a z wylosowanymi wnioskodawcami podpisane zostaną umowy cywilnoprawne.

 

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.trzcianka.pl, www.bip.trzcianka.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (parter).

 

Uwaga!

W roku 2022 do losowania zakwalifikowane będą również osoby, które złożyły wniosek przed ukazaniem się niniejszego ogłoszenia.

 

 

Szczegółowe    informacje    można    uzyskać    w    siedzibie    Urzędu    Miejskiego    Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 205 oraz pod numerem telefonu: 67 352 73 27.

 

 

wniosek o udostępnienie terenu — cmentarz

 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiTrzcianki/document/875082/Zarz%C4%85dzenie-166_22

 

 

Zdjęcie cmentarza z góry wraz z napisem o ogłoszeniu dot. udostępnieniu miejsc handlowych pod cmentarzem