Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenie na temat naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką12 października 2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków w poniższym zakresie

 • Termin składania wniosków: od dnia 21.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. do godz. 15:30
 • NABÓR NR 53/2022
  P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
  Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 37.717,00 zł
 • NABÓR NR 54/2022
  P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 365.107,00 zł (w tym: 15.107,00 zł stanowią środki z LSR oraz 350.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
 • NABÓR NR 55/2022
  P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
  Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 79.144,33 zł (w tym: 18.383,11 zł stanowią środki z LSR oraz 60.761,22 zł środki z różnicy kursowej)
 • NABÓR NR 56/2022
  P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
  Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 120.000,00 zł (nabór ogłoszony jest w ramach środków pochodzących z różnicy kursowej)
 • NABÓR NR 57/2022
  P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
  Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 305.379,00 zł (w tym: 5.379,00 zł stanowią środki z LSR oraz 300.000,00 zł środki z różnicy kursowej)
 • Szczegółowe informacje związane z procedurą naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym. m.in. informacja o miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach dodatkowych, kryteriach i procedurach oceny operacji, katalog beneficjentów) znajdują się na stronie KLIK
 • Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGR w Trzciance przy Placu Pocztowym 25 (Budynek Centrum Integracji Społecznej) lub drogą telef./e-mailową: tel. kom. 668028473;
  67 351 08 55, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką