Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenie o naborze wniosków na aktywizację osób bezrobotnych12 sierpnia 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych wg niżej dostępnych form:

 

 

I. środki Funduszu Pracy:

Ø  staż – 15 osób

Ø  prace interwencyjne – 17 osób

Ø  bony zatrudnieniowe – 3 osoby

Ø  studia podyplomowe – 3 osoby

Ø  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 5 osób;

 

 

II. środki Europejskiego Funduszu Społecznego:

·           projekt POWER skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia:

Ø  prace interwencyjne – 3 osoby

Ø  bony szkoleniowe – 7 osób

Ø  bony na zasiedlenie – 4 osoby

Ø  szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – 18 osób

Ø  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2 osoby;

 

·           projekt WRPO skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia:

Ø  staż – 8 osób

Ø  prace interwencyjne – 14 osób

Ø  szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – 4 osoby

Ø  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej –  15 osób.

 

 

Urząd dysponuje również środkami PFRON dla osób niepełnosprawnych na poniższe formy:

– środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,

– szkolenia – dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 

Uwaga!!!

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1.         wnioski mogą składać osoby, które zostały wstępnie zakwalifikowane do otrzymania wsparcia przez doradcę klienta, biorąc pod uwagę m.in.:

·      utratę pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

·      brak ofert pracy na rynku pracy,

·      okres poszukiwania pracy,

·      wykształcenie i doświadczenie tożsame z planowaną działalnością,

·      stopień przygotowania do rozpoczęcia działalności,

·      predyspozycje społeczne i zawodowe niezbędne w planowanej działalności,

·      brak wcześniej odmowy: podjęcia odpowiedniej oferowanej pracy, udziału
w stażu, szkoleniu, i innych formach oferowanych przez urząd pracy,

 

 

2.         wnioski podlegają ocenie przez wewnętrzny zespół pracowników wg kryteriów określonych w regulaminie udzielania dotacji,

 

Wszystkie formy wsparcia stanowią fakultatywną formę pomocy.

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych muszą wynikać z Indywidualnego Planu Działania realizowanego wspólnie przez pracownika urzędu pracy – doradcę  klienta i osobę bezrobotną.

 

 

 

  • Urząd Pracy zwraca się z prośbą do pracodawców o składanie wniosków na poszczególne formy aktywizacji, a osoby bezrobotne do skorzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uzyskania zatrudnienia.

 

 

Zapraszamy do kontaktu również osoby poszukujące pracy lub zainteresowane zmianą pracy, a nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne – w celu ustalenia formy pomocy.

S

 

zczegółowych informacji  udzielają  doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Czarnkowie, Filii w Trzciance oraz Filii w Wieleniu.

 

 

Definicje form wsparcia dostępne są na stronie urzędu:

·         www. czarnkow.praca.gov.pl w zakładce:

Ø  formy wsparcia oraz

Ø  podnoszenie kwalifikacji

 

Druki wniosków i innych niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://czarnkow.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibach urzędu w Czarnkowie, Trzciance i Wieleniu.

 

Termin składania wniosków – do 26 sierpnia br.