Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR +” W TRZCIANCE20 kwietnia 2021

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, iż w roku 2021 rozpoczyna swoją działalność Dzienny Dom ,, Senior +” w Trzciance dla 20 osób w ramach wieloletniego programu ,, Senior +” na lata 2021-2025.

 

Dom funkcjonować będzie przez cały rok kalendarzowy w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

 

Uczestnicy zajęć

Uczestnikami zajęć w dziennym Domu ,, Senior +” mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • są mieszkańcami Gminy Trzcianka,
 • są osobami w wieku 60 i więcej,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo
 •  są osobami samodzielnie zabezpieczającymi podstawowe potrzeby życiowe.

 

Rekrutacja

Wniosek o skierowanie i zaświadczenie lekarskie dostępne będą w siedzibie Dziennego Domu ,,Senior +” os. Słowackiego 24 Trzcianka lub na stronie www.mgops-trzcianka.pl

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Dziennym Domu ,, Senior +”.

 

Pracownik socjalny na podstawie wniosków dokona wstępnej kwalifikacji uczestników. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista. W miejscu zamieszkania osób zainteresowanych zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Dziennego Domu ,, Senior+” oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ,, Senior +”.

 

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

 

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność za pobyt

Pobyt w Dziennym Domu ,, Senior +” w Trzciance jest bezpłatny dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. Aktualnie kwota ta nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1051,50 netto, a osoby w rodzinie 792,00 zł netto.

 

Dla osób przekraczających powyższe kryteria dochodowe odpłatność uzależniona jest od sytuacji dochodowej. Odpłatność ustalana jest przez pracownika socjalnego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i Uchwały Nr XXXV/361/21 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 25 lutego 2021.

 

Zakres świadczonych usług:

 • socjalne: wsparcie pracownika socjalnego,
 • gorący posiłek,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie,
 • terapii zajęciowej.

 

Informacje i kontakt:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Julita Bajraszewska-Sawicka oraz Iwona Kleina w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00 pod numerem 67 2162-164.

Dokumenty do pobrania: