Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance27 maja 2021

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance.

 

Burmistrz Trzcianki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance.

 

Celem konsultacji jest chęć poznania opinii dotyczących projektu w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności tych podmiotów.

 

Konsultacje trwają od 27 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku, do godz. 14:30.

 

Opinie, uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do ww. zrządzenia.

 

Wypełniony formularz konsultacji wraz z załącznikami tj. statutem oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 11 czerwca 2021 r., do godziny 14:30 na adres:

 

  • Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (liczy się data i godzina wpływu);
  • Poczty elektronicznej: promocja@trzcianka.pl (liczy się data i godzina wpływu);
  • Bądź złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (liczy się data i godzina wpływu).

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Leszek Malicki, tel. 539 987 602.

 

Załączniki:

Formularz konsultacji PDF

Formularz konsultacji DOCX