Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2022 r. w sprawie głosowania na członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2022 r. w sprawie głosowania na członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego19 września 2022

Zgodnie z § 7  ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XLVII/504/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Trzcianki ogłasza listę kandydatów na członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Nazwiska i imiona kandydatów (w kolejności alfabetycznej) wraz z nazwami organizacji, które zgłosiły danego kandydata:

 

Besaraba Stanisław (Stowarzyszenie na rzecz ochrony przyrody i zwierząt)
Flisikowski Sylwester (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik)
Gawrych Mariusz (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
Halama Piotr (Fundacja Marchewkowe Pole)
Hrynkiewicz Grzegorz (UKS „Gwiazda”)
Kęciński Krzysztof (MKS Lubuszanin)
Kęciński Sebastian (Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych)
Kramkowski Łukasz (Trzcianecki Klub Sportów Wodnych)
Lewandowski Michał (WOPR Województwa Wielkopolskiego)

Łukaszewska Monika (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik)

Naplocha Robert (brak wskazania organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie; zgłoszenie nieważne)
Sokulski Bartosz (Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa”)
Susek – Marecka Emilia (Stowarzyszenie W zgodzie z Naturą w Rychliku)
Szymańska Emilia („Czysta Wieś” Siedlisko)
Wojtera Remigiusz (Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka)
Wołk Beata (Stowarzyszenie Fabryka Nordica)

 

Głosowanie odbędzie się w dniach od 20 września 2022 r. do 3 października 2022 r. do godz. 15.00. Zasady i tryb glosowania określa Zarządzenie Nr 153/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia głosowania na członków do Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Skład komisji wyborczej:

Iwona Moraczyńska – Lilleeng – kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu;
Michalina Jakubczyk – podinspektor ds. sportu i turystyki;
Natalia Bakinowska – podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami.

 

 

Karta do głosowania stanowi załącznik do zarządzenia Nr 153/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia głosowania na członków do Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr 153 22 Burmistrza Trzcianki w sprawie głosowania na członków do Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Karta do głosowania na członka Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

Burmistrz Trzcianki

/–/ Krzysztof Jaworski