Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości12 sierpnia 2021

Przypominamy o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka, wyznaczonym na dzień 18 sierpnia 2021 r., od godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 
Ważne: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295, najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2021 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Przy dokonywaniu wpłaty należy wyraźnie określić nr działki i położenie nieruchomości, której dotyczy wadium.