Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 42-44/202124 marca 2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 07.04.2021 r. do dnia 21.04.2021 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19, czyli:

  • zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • dezynfekcji rąk na korytarzu przed wejściem do biura NGR, za pomocą dostępnego płynu do dezynfekcji lub zastosowania rękawiczek ochronnych,
  • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w biurze NGR.

 

Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.

 

Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 42/2021

Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.

Limit środków: 336.238,00 zł

Szczegóły tutaj.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 43/2021

Zakres tematyczny: P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit środków: 52.405,00 

Szczegóły tutaj.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 44/2021

Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.

Limit środków: 100.170,00 zł

Szczegóły tutaj.

Materiały do pobrania:

ULOTKA NGR nabory 42-44