Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Obwieszczenie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków

Obwieszczenie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków13 marca 2023

Zdjęcie przedstawia odpływ kanalizacji sanitarnej - w tle znajduje się również napis "Nowa sieć kanalizacji sanitarnej"

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że dnia 10 marca 2023 r. zostało wszczęte w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków w obrębie geodezyjnym Trzcianka, na działkach o nr. ewid.: 752, 759, 1410.

 

Jednocześnie informuję, że w Referacie Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem urzędu, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

Zdjęcie przedstawia mapę oraz numery działki, na których ma powstać nowa sieć kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie – sieć kanalizacyjna