Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

OBWIESZCZENIE : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr CZA3005A21 lutego 2023

wieża komórkowa

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)
oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że dnia 19 stycznia 2023 r. zostało wszczęte na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr CZA3005A

w obrębie geodezyjnym Trzcianka, na działkach o nr. ewid.: 730/18, 730/21.

 

Jednocześnie informuję, że w Referacie Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem urzędu, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

 

 

mapa- wieża komórkowa

 

 

obwieszczenie wieża komórkowa