Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Nowa sala dla grup fotograficznych w Niekursku17 listopada 2022

W Niekursku, w filii trzcianeckiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, trwa remont sanitariatów i pomieszczeń w byłej szkole podstawowej w celu utworzenia sali dla grup fotograficznych.

 

 

Zadanie pn. „Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku w filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance celem utworzenia sali dla grup fotograficznych” zostało zgłoszone przez Gminę Trzcianka do dofinansowania w ramach Programu „Kulisy kultury”. Uchwałą nr XLVI/913/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. wyrażono zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Trzcianka, w kwocie 80 000,00 zł, na realizację tego zadania remontowego.

 

Zadanie polega na dostosowaniu, do obecnie obowiązujących standardów, sanitariatów znajdujących się w budynku filii, jednocześnie przystosowując je do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zadanie remontowe przewiduje również wygospodarowanie z posiadanych, a nie wykorzystywanych obecnie, sal pomieszczenia ciemni oraz sali warsztatowej do zajęć z fotografii, jako jednej z wiodących sekcji w strukturze BPiCK.

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  w ramach programu „Kulisy kultury”. 

 

logówki niekursko sala fotograficzna