Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Narodowy Spis Powszechny - informacje21 lipca 2021

Drodzy mieszkańcy Trzcianki!

Narodowy spis powszechny nadal trwa. Najprostszym sposobem dokonania spisu jest spis w internecie. Jeżeli nie macie Państwo takiej możliwości, pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki pomogą przy spisie, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Warto także podkreślić, że są rachmistrzowie, którzy będą do Państwa dzwonić lub przyjdą do domu. Pandemia spowolniła w chwili obecnej, więc kontakt bezpośredni z rachmistrzami jest dozwolony.

Tożsamość rachmistrza zawsze możecie sprawdzić na stronie spis.gov.pl

 

Drodzy mieszkańcy gminy Trzcianka,

Serdecznie zapraszam do punktów spisowych narodowego spisu powszechnego w dniach:

 

 • Niekursko   sala wiejska 31.07.2021 r. (sobota)            12.00 – 15.00
 • Stobno         sala wiejska 22.07.2021 r. (czwartek) 16.00 – 20.00
 • Straduń        sala wiejska 24.07.2021 r. (sobota)              9.00 – 14.00
 • Łomnica             sala wiejska 27.07.2021 r. (wtorek)       17.30 – 19.00
 • Biała                  remiza strażacka 26.07.2021 r. (poniedziałek)    16.00 – 19.00
 • Siedlisko            sala wiejska:
  20.07.2021 r. (wtorek)    19.00 – 21.00
  22.07.2021 r. (czwartek)  19.00 – 21.00
  27.07.2021 r. (wtorek)      19.00 – 21.00
  29.07.2021 r. (czwartek)  19.00 – 21.00
 • Rychlik       festyn                 24.07.2021 r. (sobota)            18.00 – 20.00
 • Rychlik       szkoła                 31.07.2021 r. (sobota)            15.30 – 18.00
 • Radolin       sala wiejska 25.07.2021 r. (niedziela) 10.45 – 13.30
 • Wapniarnia Pierwsza  sala wiejska 26.07.2021 r. (poniedziałek) 10.00 – 12.00

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym
i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą  charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych
w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t. j. Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Przekazywania danych będzie się odbywało:

– samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;

– w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;

– w wywiadzie bezpośrednim z rachmistrzami.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się
z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.