Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Nadnotecka Grupa Rybacka - nabory wniosków na realizację operacji13 lutego 2023

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 • Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.
 • Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 28.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. do godz. 15:30 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).

 

Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.

 

Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 19 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 58/2023
  Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
  Limit środków: 381.840,00 zł
  Szczegóły tutaj: KLIK

 

 

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 59/2023
  Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
  Limit środków: 84.813,00 zł
  Szczegóły tutaj: KLIK

 

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 60/2023
  Zakres tematyczny: P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  Limit środków: 8.682,11 zł
  Szczegóły tutaj: KLIK

 

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 61/2023
  Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
  Limit środków: 33.497,00 zł
  Szczegóły tutaj: KLIK