Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Nadnotecka Grupa Rybacka - nabory wniosków i zaproszenie na szkolenie7 października 2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków w poniższym zakresie

 

Termin składania wniosków: od dnia 21.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. do godz. 15:30.

 

NABÓR NR 53/2022
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 37.717,00 zł

 

NABÓR NR 54/2022
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 365.107,00 zł (w tym: 15.107,00 zł stanowią środki z LSR oraz 350.000,00 zł środki z różnicy kursowej)

 

NABÓR NR 55/2022
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 79.144,33 zł (w tym: 18.383,11 zł stanowią środki z LSR oraz 60.761,22 zł środki z różnicy kursowej)

 

NABÓR NR 56/2022
P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 120.000,00 zł (nabór ogłoszony jest w ramach środków pochodzących z różnicy kursowej)

 

NABÓR NR 57/2022
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 305.379,00 zł (w tym: 5.379,00 zł stanowią środki z LSR oraz 300.000,00 zł środki z różnicy kursowej)

 

Szczegółowe informacje związane z procedurą naborów oraz niezbędne dokumenty (w tym. m.in. informacja o miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach dodatkowych, kryteriach i procedurach oceny operacji, katalog beneficjentów) znajdują się na stronie www.ngr.pila.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGR w Trzciance przy Placu Pocztowym 25 (Budynek Centrum Integracji Społecznej) lub drogą telef./e-mailową: tel. kom. 668028473, 67 351 08 55, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl

 

plakat ngr odnośnie naboru 53

 

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat oraz do punktu konsultacyjnego. 

 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. w Biurze NGR przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance (budynek Centrum Integracji Społecznej) w godzinach od 10.00 – 14.00.

 

w zakresie następujących przedsięwzięć:
NABÓR NR 53/2022 – P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
NABÓR NR 54/2022 – P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
NABÓR NR 55/2022 – P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
NABÓR NR 56/2022 – P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

NABÓR NR 57/2022 – P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 12.10.2022 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub 67 351 08 55.

 

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 (w dni robocze)