Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Nadleśnictwo Trzcianka - ogłoszenie10 marca 2023

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: trzcianka@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, 64-980 Trzcianka

 

 

Oferta powinna zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy – adres, telefon do kontaktu, ewentualnie – adres e-mail;

2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;

3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;

4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) propozycję ceny.

 

 

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce:                                                   Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia:

LINK

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 216 32 40 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

 

 

Grafika zawiera zdjęcie lasu i napis: "Komunikat"